Mina värdeord är:


  Respekt
    I min verksamhet yttrar det sig i ett respektfullt bemötande där jag utgår ifrån att vi alla någon gång i livet kan behöva hjälp i form av psykologisk behandling. Jag anser det modigt och ansvarsfullt att be om hjälp när man behöver det.
  Kompetens
    Jag tar mitt arbete på högsta allvar och jag anser att jag har ett åtagande i min yrkesroll i att sträva efter att vara uppdaterad på det senaste inom psykologisk forskning, så att jag kan erbjuda den behandling som det finns bäst evidens/stöd för.
  Utveckling
    Detta är mitt ledord i det jag anser grundläggande inom psykologisk behandling, som handlar om att utveckla i att förstå, förändra och värna om det psykologiska välbefinnandet. Jag anser att det finns ett ömsesidigt lärande mellan mig och min klient.

Jag heter Diana Olsson

och är auktoriserad i KBT, kognitiv beteendeterapi sedan 2002.

CV

Förutom KBT har jag jobbat som kurator inom psykiatrin, både i öppen och sluten vård och har dessutom jobbat som boendestödjare i Ystads kommun. Jag har erfarenhet av att jobba med alkohol- och drogrelaterade problem både genom samtal och behandling på klinik. Utöver psykiatri har jag arbetat inom en del annat inom sjukvården bl.a. på hudklinik.

Min KBT-verksamhet bedriver jag kvällstid och inom vilka områden kan du se här på min hemsida. Det finns för närvarande en del lediga tider så tveka inte att kontakta mig för att komma överens om en tid som passar dig och dina behov. Samtalen är vanligtvis 45 minuter och sker en gång i veckan. Beroende på den planering som gjorts kan man träffas oftare, eller mer sällan.

Min kärnkompetens är att utföra grundliga psykologiska bedömningar som ger förutsättningarna till att kunna välja den terapin som bäst anpassar sig till dina utmaningar och mål. Jag arbetar inte med barnpsykoatri utan tar endast emot personer för bedömning som är över 18 år. Vid eventuella behov av medicinering finns regelbundna samarbeten med psykiatriker.

Mot slutet av behandlingen formuleras ett vidmakthållande program, där du och jag tillsammans diskuterar hur du på egen hand kan fortsätta arbeta för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen.